ĐẦU IN PAD

Hotline: 0909 282 748

ĐẦU IN PAD

Truyền mực từ khuôn in lên sản phẩm.Có rất nhiều kích thước,hình dạng,nên toàn bộ được phân thành 6 nhóm chính.

NHÓM PAD TRÒN

Liên hệ

Có nhiều kích thước khác nhau,chất liệu silicon độ bền cao...

Xem thêm

NHÓM PAD VUÔNG GÓC TRÒN

Liên hệ

Có nhiều kích thước khác nhau,chất liệu silicon độ bền cao...

Xem thêm

NHÓM PAD VUÔNG

Liên hệ

Có nhiều kích thước khác nhau,chất liệu silicon độ bền cao...

Xem thêm

NHÓM PAD VUÔNG E

Liên hệ

Có nhiều kích thước khác nhau,chất liệu silicon độ bền cao...

Xem thêm

NHÓM PAD NHIỀU ĐẦU

Liên hệ

Có nhiều kích thước,hình dạng khác nhau,chất liệu silicon độ bền cao...

Xem thêm

NHÓM PAD DÀI

Liên hệ

Có nhiều kích thước,hình dạng khác nhau,chất liệu silicon độ bền cao...

Xem thêm