MÁY IN TAMPON 1 MÀU

Hotline: 0909 282 748

MÁY IN TAMPON 1 MÀU

Liệt kê tất cả dòng máy in tampon 1 màu

1 MÀU MINI ĐỂ BÀN

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

kích Thước Khay Mực : tiêu chuẩn : 100x100mm(vùng in tối đa 75x75mm) ; tối đa : 150x100mm(vùng in tối đa 120x75mm)

kích Thước Cốc Mực : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

Máy in 1P1

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

kích Thước Khay Mực : tiêu chuẩn : 100x100mm(vùng in tối đa 75x75mm) ; tối đa : 150x100mm(vùng in tối đa 120x75mm)

kích Thước Cốc Mực : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

1 MÀU P1

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực : tiêu chuẩn : 100x150mm(vùng in tối đa 75x120mm) ; tối đa : 250x150mm(vùng in tối đa 220x120mm)

Kích Thước Cốc Mực : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

1 MÀU M1

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực : tiêu chuẩn : 100x200mm(vùng in tối đa 75x150mm) ; tối đa : 300x200mm(vùng in tối đa 250x150mm)

Kích Thước Cốc Mực : tiêu chuẩn :120mm(vùng in tối đa 110mm) ; tối đa ; 140mm(vùng in tối đa 130mm)

Xem thêm...

1 MÀU 2 ĐẦU IN MINI2H/B

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x100mm(vùng in tối đa 75x75mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

1 MÀU 2 ĐẦU IN P1/2H

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x150mm(vùng in tối đa 75x120mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

1 MÀU 2 ĐẦU IN M1/2H

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x200mm(vùng in tối đa 75x175mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 120mm(vùng in tối đa 110mm)

Xem thêm...