IN 4 MÀU

Hotline: 0909 282 748

IN 4 MÀU

Liệt kê tất cả dòng máy in tampon 4 màu

4 MÀU CON THOI P4/S

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 4 : 100x150mm(vùng in tối đa 75x125mm)

Kích Thước Cốc Mực x 4 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

4 MÀU BÀN XOAY P4/C

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 4 : 100x150mm(vùng in tối đa 75x125mm)

Kích Thước Cốc Mực x 4 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

4 MÀU CON THOI M4/S

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 4 : 100x200mm(vùng in tối đa 75x175mm)

Kích Thước Cốc Mực x 4 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

4 MÀU BÀN XOAY M4/C

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 4 : 100x200mm(vùng in tối đa 75x175mm)

Kích Thước Cốc Mực x 4 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...