IN 2 MÀU

Hotline: 0909 282 748

IN 2 MÀU

Liệt kê tất cả dòng máy in tampon 2 màu

2 MÀU CON THOI MINI2S/B

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x100mm(vùng in tối đa 75x75mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

2 MÀU BÀN XOAY P2/C

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x100mm(vùng in tối đa 75x75mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

2 MÀU CON THOI P2/S

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x150mm(vùng in tối đa 75x125mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 90mm(vùng in tối đa 80mm)

Xem thêm...

2 MÀU CON THOI M2/S

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x200mm(vùng in tối đa 75x175mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 120mm(vùng in tối đa 110mm)

Xem thêm...

2 MÀU BÀN XOAY M2/C

Liên hệ

Tùy nhu cầu sử dụng,máy được lắp khay hoặc cốc mực :

Kích Thước Khay Mực x 2 : 100x200mm(vùng in tối đa 75x175mm)

Kích Thước Cốc Mực x 2 : 120mm(vùng in tối đa 110mm)

Xem thêm...