KHAY MỰC

Hotline: 0909 282 748

KHAY MỰC

Chứa mực,khuôn in.Khác với nguyên lý cốc mực,không đẩy trượt.Bề mặt khuôn in được lắp lưỡi dao,sẽ gạt mực tuần hoàn.

KHAY MỰC NGANG 100mm

Liên hệ

Chiều ngang 100mm,dài 100-200mm,chất liệu nhôm.

Xem thêm

KHAY MỰC NGANG 150mm

Liên hệ

Chiều ngang 150mm,dài 100-200mm,chất liệu nhôm.

Xem thêm

KHAY MỰC NGANG 200mm

Liên hệ

Chiều ngang 200mm,dài 100-150mm,chất liệu nhôm.

Xem thêm